Català | Castellano | English
080

JUAN HERNANDEZ DAELS

DONA / MUJER / WOMAN


FLANDERS FASHION INSTITUTE


L’FFI és una unitat del Flanders
District of Creativity que estimula
l’emprenedoria a la indústria de
la moda de Flanders, sensibilitza
els dissenyadors sobre la importància
de les habilitats empresarials,
els orienta professionalment
i promou la moda de Flanders.


El FFI es una unidad del Flanders
District of Creativity que estimula
el espíritu empresarial en la industria
de la moda de Flanders, sensibiliza
a los diseñadores sobre la
importancia de las habilidades
empresariales, los orienta profesionalmente
y promueve la moda
de Flanders.


FFI is a unit of Flander s District
of Creativity. It stimulates entrepreneurship
within the fashion industry in Flanders, makes designers
aware of the impor tance of
business skills, guides them in their
career s and promotes fashion
from Flanders.


www.ffi.be

www.flandersdc.be


ADREÇA / DIRECCIÓN / ADDRESS

Frankrijkeei, 138

2000 Anvers, Bèlgica

Tel. +32 32 330 401

info@juanhernandezdaels.com

www.juanhernandezdaels.com


DIRECTOR / DIRECTOR / MANAGER

Daniel Janssens


RESP COMERCIAL / RESP COMERCIAL / SALES EXECUTIVE

Juan Corominas Palomar


AGENT / AGENTE / AGENT

Julie Dorny


PREMSA / PRENSA / PRESS

press@juanhernandezdaels.com

Consorci de Comerç, Artesania i Mode de Catalunya

Amb la col·laboració de:

Ajuntament de Barcelona